top of page

Restaurering - overføring av opptak

  • 1
  • Location 1

Tjenestebeskrivelse

I denne typen arbeid er det mykje som kan gjerast. Vanlig framgang er som regel slik: Fase 1: Overføring/ digitalisering av gamle innspelingar. Gamle spoleband, kassettar, LP plater, 78 plater, DAT, MiniDisk mm. Fase 2: Oppdeling i naturlige spor slik at det vert rask å finna tilbake til ønska område i opptaka. Innhaldsliste Fase 3: Restaurering av lyd kvalitet med reduksjon av støy som kom frå det originale mediet. (Knitter, brumming, sus osv.) CD plater som har slitasje etter mykje bruk kan ein også til ein viss grad reparere og hente ut data av. Det kan være verdt eit forsøk viss det er innspelingar som er vanskeleg å få tak i.


Kontaktinformasjon


bottom of page