top of page

Leige av studio med tekniker

  • 1 time
  • 625 norske kroner
  • Location 1

Tjenestebeskrivelse

Ei innspeling krev førebuing og tilrettelegging samt at ein nyttar tida godt når kunden er i studio. Systematikk, mikrofonplassering, utprøving av alternativ samt eit godt arbeidsmiljø er vel så viktig som det tekniske utstyret som skal betjenast.


Kontaktinformasjon

  • 95116967

    bo@wallcon.no


bottom of page